طراحی جلد

طراحی جلد کتاب

یکی از اولین عناصری که در خواندن کتاب تاثیر دارد و باعث جذب خواننده به آن می شود نوع طراحی و رنگ آمیزی جلد کتاب می باشد. جلد کتاب معمولا از چند سطر نوشته و حتی تصویر و یا یک پیام خاصی تشکیل می شود.

در زمان طراحی جلد یک کتاب باید از طراحی خود مطمین باشید چون جلد کتاب هویت کتاب و نویسنده آن را مشخص می کند و نقش به سزایی در فروش کتاب شما دارد.

 

جلد روی کتاب

اولین بخش کتاب که مخاطب با کتاب شما ارتباط می گیرد جلد روی کتاب است.

جلد روی کتاب شامل نام نویسنده و عنوان کتاب است که باید بهترین کیفیترا داشسته باشد.

در طراحی تصویر جلد روی کتاب باید بسیار حساسیت بخرج داد.اگر تصویر جلد روی کتاب شما جذاب باشد راهی هموار برای فروش بسیار کتاب هایتان خواهید داشت .

 

جلد پشت کتاب

در پشت کتاب سعی کنید که خلاصه ای از کتاب شرح دهید .باید خلاصه ی پشت کتاب طوری باشد که تمام اطلاعات مورد نیاز درباره ی کتاب را به مخاطب برساند.

طراحی جلد

تعرفه خدمات طراحی جلد

نوع طراحی جلد کتابامکاناتهزینه
طراحی جلد کتاب سادهتعیین نوع قطع کتابدارد50000 تومان
ارسال متن پشت و روی جلددارد
تعداد نمونه طرح اولیه1 عدد
ارسال عکس ها و ایده ها از مشتریندارد
طراح متخصص در زمینه کتابندارد
تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتریندارد
عکاسی و نقاشی ویژه کتابندارد
طراحی جلد کتاب پیشرفتهتعیین نوع قطع کتابدارد90000 تومان
ارسال متن پشت و روی جلددارد
تعداد نمونه طرح اولیه3 عدد
ارسال عکس ها و ایده ها از مشتریدارد
طراح متخصص در زمینه کتابدارد
تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری3 مرحله
عکاسی و نقاشی ویژه کتابندارد
طراحی جلد کتاب ویژهتعیین نوع قطع کتابدارد250000 تومان
ارسال متن پشت و روی جلددارد
تعداد نمونه طرح اولیه3 عدد
ارسال عکس ها و ایده ها از مشتریدارد
طراح متخصص در زمینه کتابدارد
تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری3 مرحله
عکاسی و نقاشی ویژه کتابدارد

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من